Sàn màu trắng – trắng rửa sàn 140

Trắng Terrazzo sàn
phòng sinh hoạt chung của Lisa Perry Florida nhà được bao phủ trong sàn terrazzo. Ghế sofa là bởi de Sede, bàn cocktail của Cini Boeri, và các bức tranh, Elaidyl rượu, là bởi Damien Hirst. Trong den vượt ra ngoài, các ghế sofa và Đế quốc ottoman là bởi Francesco Binfaré và ghế là bởi Pierre Paulin cho Ligne Roset, gối bởi Lisa Perry và bức tranh đa bảng là bởi Tadaaki Kuwayama.
Sàn màu trắng – trắng rửa sàn

0 comments: