Sân hiên và tầng thiết kế hình ảnh 139

Hy Lạp sân hiên
trên hòn đảo Santorini, Hy Lạp, một cánh buồm cung cấp bóng mát trên sân hiên. Bảng custom-made là đá núi lửa địa phương đứng đầu với Hy Lạp bằng đá cẩm thạch và sàn nhà là một kết hợp của xi măng, cát đen núi lửa và đá bọt. 
Sân hiên và tầng thiết kế hình ảnh

0 comments: