Quả dứa có cây Giáng sinh mới 227

Đầu tiên, đã có jack-o'-lanterns dứa đã diễn trên Instagram của bạn nguồn cấp dữ liệu trong tháng mười. Bây giờ, đó là một trang trí dứa mới hoàn hảo cho mùa lễ sắp tới: cây dứa. Vâng, thực sự. 
Hãy suy nghĩ của nó như là một cách để thêm một chút nhiệt đới flare để trang trí kỳ nghỉ của bạn. Và may mắn, có đã nhiều dứa cây Giáng sinh ra khỏi đó để phục vụ như inspo.
có thực sự là không có giới hạn sáng tạo như thế nào bạn có thể với cây dứa của bạn. Trong khi nó không chắc rằng dứa sẽ sớm thay thế điều trị các canes kẹo như là đi đến kỳ nghỉ, không không có lý do để không thử này nhiệt đới để thay thế cho một cây Giáng sinh. 
Quả dứa có cây Giáng sinh mớighế sofa đẹp giá rẻ

0 comments: