Phụ nữ cần gì ở nhà 44

4. tuỳ chỉnh, One-Of-A-loại mảnh
Cho dù đó là nghệ thuật hoặc đồ nội thất. "Với nghệ thuật, tôi muốn nhìn thấy bạn đang tìm kiếm tất cả xung quanh và curating trên thế giới của bạn," ông Robshaw. Khi nói đến một mảnh đồ nội thất, ông nghĩ rằng nó là một mảnh đậm cho nhà nói về chủ sở hữu. "Nó nói bạn đã chọn ra các loại vải, chân, hình dạng-nó không phải là dễ dàng!" Nhưng nó cho thấy rằng bạn đang quyết định; bạn biết những gì bạn muốn và làm thế nào để làm cho nó xảy ra.
Phụ nữ cần gì ở nhà

0 comments: