Phòng với tầm nhìn tuyệt đẹp 92

Rừng xem
trong kiến trúc sư Fernando Arriaga Phòng, một giường bê tông, một ghế châu Phi, và một sàn bằng đá cẩm thạch sandblasted làm cho không gian tối thiểu và chiết trung — nhưng bộ phim thực sự đến từ các bức tường của kính nhìn ra Của Venezuela tươi tốt flora.
Phòng với tầm nhìn tuyệt đẹp

0 comments: