Phòng tắm trang trí: ' s vô tận phòng: phòng tắm 361

Trang trí ELLE vô tận phòng: phòng tắm
tại Marrakech rút lui của Yves Saint Laurent và Pierre Berge, nhà thiết kế Bill Willis tạo một khung cảnh tuyệt vời, tinh vi bằng cách sử dụng một hổ tương tác dụng phức tạp của đá cẩm thạch màu xanh lá cây và màu đen với khảm Ngọc. (Tháng 8 năm 1990)
Phòng tắm trang trí: ' s vô tận phòng: phòng tắmmua gối trang trí sofa

0 comments: