Phòng khách sạn New York 137

Trong khu vực ăn uống của barn được tân trang lại này do kiến trúc sư Calvert Wright, đèn mặt dây từ John Derian công ty treo trên một bảng bằng cao rơi buôn bán; cổ điển Pháp ăn ghế từ Schorr  Dobinsky, và những thảm đã được tìm thấy ở Istanbul.
tình yêu nó? Nhấp vào bên dưới góc phải của hình ảnh pin nó mình!
xem các tour du lịch đầy đủ ở đây.
Phòng khách sạn New York

0 comments: