Odegard tại nhà 20

Odegard tại nhà
[@] trong các mục nhập hall của Stephanie Odegard của căn hộ, một á hậu Odegard đầy màu sắc trong một mô hình được gọi là Phon Metok dẫn quá khứ tre tùy chỉnh hiển thị các tủ và một bảng Thonet đồ cổ; một bảng điều khiển được chạm khắc bằng đá cẩm thạch đặt vào lá chắn xuất nhất là những trần một nguồn ánh sáng ở trên.

Odegard tại nhà

0 comments: