Những ý tưởng trang trí đám cưới chanh 9 135

Đám cưới cảm hứng có thể được tìm thấy ở những nơi unlikeliest-từ một kéo dài ở giữa biển Caribê lối đi sản xuất tại thị trường địa phương của bạn. 
sau đó, vì nó biến ra, đã lấy cảm hứng từ xu hướng Pinterest mới nhất: trang trí đám cưới tập trung xung quanh quả chanh vàng nắng chanh. Vâng, thực tế chanh. 
như những centerpieces, tên thẻ và thậm chí cả lời mời chứng minh, các tùy chọn cho trang trí với chanh là hầu như vô hạn, và đặc biệt phù hợp cho một mùa hè celebration.
Những ý tưởng trang trí đám cưới chanh 9

0 comments: