Nhiếp ảnh Paris - Willy Rizzo 120

Yves Saint Laurent
Rizzo của miếng vintage dài đã được thu thập bởi người hâm mộ của phong cách cao, và phiên bản mới có sẵn tại các phòng trưng bày như là Mallett ở New York và London. Nhưng vào cuối năm ngoái, Rizzo, quyết định với Dominique, người vợ 30 năm qua, để mở không gian riêng của mình. "Chúng tôi đang tìm kiếm văn phòng," ông giải thích, "và khi chúng tôi thấy bộ sưu tập này cho thuê, chúng tôi nghĩ rằng, tại sao không thực hiện việc này và làm cho nó một văn phòng, phòng thu và phòng trưng bày? Chúng ta hãy chỉ cần trộn tất cả lên."
1953 Rizzo ảnh của Yves Saint Laurent với bộ sưu tập đầu tiên cho Christian Dior
Nhiếp ảnh Paris - Willy Rizzo

0 comments: