Nhà bếp vượt thời gian 8 - ELLEDECOR.com 146

Trang trí ELLE vô tận phòng: bếp
ở Goshen, New York, nhà thiết kế phụ kiện Richard Lambertson và John Truex giới thiệu một màn hình charmingly ngẩu nhiên của khung dầu nghiên cứu trong một nhà bếp với tăng vọt 25-chân trần. (Tháng 10 năm 1998)
Nhà bếp vượt thời gian 8 - ELLEDECOR.com

0 comments: