NHÀ bán TOUR: Manor thời Trung cổ được nghỉ ngơi cho những ngày nghỉ 398

Ở tổ Dạ tiệc hall Haddon Hall, một 12-thế kỷ manor ở Derbyshire, Anh, con trai sinh đôi của Edward và Gabrielle phong, Alfred, Vesey, chơi dưới một cây Giáng sinh từ các bất động sản được trang trí với pinecones, khô cam, và quế gậy; Các bức tường được làm từ đá vôi cục bộ và gritrock, gỗ sồi đã là đầu thế kỷ 17, và thảm cổ là Ma-Rốc. 
NHÀ bán TOUR: Manor thời Trung cổ được nghỉ ngơi cho những ngày nghỉkhuyến mãi thật

0 comments: