Năm 2009 kips Bay Hiển thị trang trí nhà 160

Năm 2009 Kips Bay Decorator Hiển thị nhà
Thiết kế năm 1922 bởi những kiến trúc sư nổi tiếng C.P.H. Gilbert, năm nay Hiển thị nhà đứng là một trong những ngôi nhà lớn trong thành phố New York. Bao gồm cả tầng hầm tiếng Anh, nó là một cấu trúc 6 tầng với hơn ba mươi phòng. 
Năm 2009 kips Bay Hiển thị trang trí nhà

0 comments: