Mùa thu thời trang 2013 ở nhà: mèo 119

Một trong những bất ngờ- và bất ngờ phong cách-xu hướng thời trang mùa thu từ Joe Zee "tất cả các xu hướng mà phù hợp với" là 2013 của cống hiến cho mèo. Trong khi John Derian hiện ra các xu hướng trong nhà bếp Manhattan của mình với mèo trang nghiêm của mình, bỏ qua, khung vintage thú cutouts là một decidedly thấp duy trì sự lựa chọn.
Mùa thu thời trang 2013 ở nhà: mèo

0 comments: