Một phòng sinh hoạt chung thoáng mát 26

Trong phòng sinh hoạt của Hamptons house của Calvin Klein đứng đầu của truyền thông, Malcolm Carfrae, ghế, ghế và thảm là tất cả của Calvin Klein nhà. Bức ảnh trên lò sưởi là bởi Allison V. Smith, và cocktail bảng-mà một khi thuộc về Calvin Klein và mây ghế đã là tìm thấy từ khóa bán. Sàn nhà trong suốt là tẩy trắng oak. Thích cái đó? Nhấp chuột vào góc dưới bên phải của hình ảnh pin nó cho mình!
Xem các tour du lịch nhà đầy đủ ở đây.

Một phòng sinh hoạt chung thoáng mát

0 comments: