Một nhà bếp Florida 19

Florida này về nhà, được thiết kế bởi Nate Berkus, là nơi lý tưởng cho giải trí. Nhà bếp tính năng phân BDDW và chiếu sáng của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Gạch ốp tường bằng đá cẩm thạch bởi Ann bao tải, và đồng hồ gỗ tếch. Thích cái đó? Nhấp chuột vào góc dưới bên phải của hình ảnh pin nó cho mình!
Xem các tour du lịch nhà đầy đủ ở đây.

Một nhà bếp Florida

0 comments: