Một nghiên cứu Ma Rốc 11

Trong nhà này ở Ma-Rốc, một năm 1820 Cuba bàn từ một thị trường trời Paris và một ghế Pháp Art Deco điền vào nghiên cứu. Bản vẽ bởi Roger Sandes là quà tặng từ các nghệ sĩ, và lông headdress từ Cameroon.

Một nghiên cứu Ma Rốc

0 comments: