Một ngày-một với Candice Olson 130

Giselle Headboard
những gì nó là: như một ghế lớn cánh, đầu giường bọc Giselle kết thúc tốt đẹp xung quanh ở bên giường, tạo một cảm giác của sự riêng tư. Khi được bảo hiểm tại damask, mảnh mất trên một cái nhìn rất nữ tính, nhưng trong da đen, Hiển thị, nó trở nên "rất rock and roll, rất khó chịu," Olson nói. "Tôi gọi là phiên bản 'Cử nhân Catcher.'" 
những gì nó làm: không giống như headboards điển hình đã được gắn vào một khung giường hoặc gắn trên tường, Giselle là miễn phí đứng và đòi hỏi không có cài đặt.
Một ngày-một với Candice Olson

0 comments: