Một lò sưởi Manhattan 32


Trong căn hộ Manhattan của tác giả Candace Bushnell và chồng, diễn viên múa Charles Askegard, một cặp vàng-leafed sheaf sàn sườn mantel phòng sinh hoạt chung, đó là bản gốc để các căn hộ. Thích cái đó? Nhấp chuột vào góc dưới bên phải của hình ảnh pin nó cho mình!

Một lò sưởi Manhattan

0 comments: