Mẫu thiết kế nhà bếp cao cấp: Bếp đặt sàn 343

Nghĩ lại
để biến phòng ăn cũ của một căn hộ Copenhagen năm 1880 vào một nhà bếp, các phương pháp tiếp cận tích hợp thông thường sẽ không làm việc. Những bức tường ốp gỗ của căn phòng cho tình trạng bảo tồn-bảo vệ, do đó số lượng các lỗ khoan phải được giữ một tuyệt đối tối thiểu. 
bài học: mỗi phần tử là rẽ. Mảnh đồ nội thất phong, bởi nhà bếp Hansen, đúc một ánh sáng bổ sung trên đỉnh gốc sồi tầng, và thế kỷ 19 tấm to lát tường và trần nhà chi tiết tiếp tục ăn cắp các hiển thị. Bài học: Có luôn luôn là một cách khác. 
Mẫu thiết kế nhà bếp cao cấp: Bếp đặt sànsofa đẹp rẻ

0 comments: