Làm thế nào trắng sơn lưu này nhà bếp 177

Các nhà bếp sau khi
"đã có rất nhiều cuộc tranh luận như những gì bề mặt, chúng tôi sẽ đi với mặt bàn nhà bếp của chúng tôi, nhưng chúng tôi cuối cùng đã quyết định về thạch anh do độ bền và cái nhìn của nó. Sau một chút mix-up trong các màu sắc, chúng tôi đã kết thúc với màu xám đá thạch anh từ Caesarstone. Nó trong mối quan hệ độc đáo với các màu xám trong tàu điện ngầm marble ngói backsplash mà chúng tôi đã chọn." 
Làm thế nào trắng sơn lưu này nhà bếp

0 comments: