Làm thế nào blog sử dụng Paisley 52

Tôi đang trên săn cho một chiếc ghế mới, và một từ West Elm, sẽ cảm thấy ánh sáng và lãng mạn trong không gian của tôi sắp xếp hợp lý, đặc biệt là chống lại các bức tường than. Rằng in paisley quá khổ cảm thấy nữ tính mà không được quý giá, mà có thể là một đường dây cứng rắn đến chân. Oh, và nó chỉ xảy ra được sinh thái thân thiện, và rất ấm cúng. Chiến thắng-thắng!
— Neha Gandhi, phó tổng biên tập của Refinery29
Làm thế nào blog sử dụng Paisley

0 comments: