Làm thế nào blog sử dụng mẫu đồ họa 151

Tôi đã luôn luôn bị thu hút bởi đồ họa bản in và đã được pha trộn và kết hợp từ miễn là tôi có thể nhớ. Và nỗi ám ảnh của tôi với màu đen và trắng vượt trường hợp iphone của tôi-tôi có smatterings các mô hình quá khổ trên sàn nhà của tôi, chiếc ghế của tôi, và các bức tường của tôi. 
— Shayna Kulik, biên tập viên ofPattern bột
Làm thế nào blog sử dụng mẫu đồ họa

0 comments: