Kiến trúc thành phố New York - Elizabeth Diller 291

CITYSCAPES
•trong New York, chúng tôi bên trong thành phố. Tại Trung tâm Lincoln, chúng tôi đã đến buổi biểu diễn và buổi hòa nhạc và muốn có một nơi để hang out. Đó cũng là thái độ của chúng tôi với dòng cao. Chúng tôi nghĩ rằng nếu nó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc, nó sẽ làm cho người khác hạnh phúc.
•Fifteen năm trước, tất cả mọi người nghĩ rằng công nghệ sẽ hủy hoại trên thế giới — rằng không ai nào nữa muốn rời khỏi nhà để mua sắm hoặc đi du lịch hoặc truy cập tại toàn bộ khu vực chung. Sau đó công nghệ đã trở thành một phần của chúng tôi hàng ngày và ít đáng sợ. Nó có thể là lỗi thời, nhưng con người vẫn còn muốn đi dạo và gặp mặt để mặt.
•mã ban đầu lên kế hoạch cho Trung tâm Lincoln là rất là xe trung tâm. Nhưng một điều mà đã được thực hiện vẫn còn cảm thấy phù hợp: khi khán giả ra khỏi ba tòa nhà lớn trong sự tạm ngưng, họ lũ lên các ban công và xung quanh thành phố các đài phun nước. Đó là trao đổi của khán giả. Nó là sân khấu, sexy, thú vị. Chúng tôi đã cố gắng để mở rộng các buzz để phần còn lại của Trung tâm Lincoln khuôn viên trường có thể cảm thấy như thế.
• chúng tôi thực sự muốn dự án đường dây cao, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhận được nó. Đó là một cuộc sống thay đổi điều để thiết kế một dự án như vậy. Ý tưởng của chúng tôi là để bảo tồn melancholia này hủy hoại postindustrial — để biến nó thành một công viên mà không gây tổn hại các hệ sinh thái.
Kiến trúc thành phố New York - Elizabeth Dillertu hut khi doc

0 comments: