Khai thác chiều cao trong nhà bếp 174

Dọc Access
với nhà bếp của họ 13-chân trần chiều cao, các chủ sở hữu đã có thể mở rộng cho tất cả mọi thứ trở lên mà không làm cho không gian 11 bởi 15 chân cảm thấy đông đúc. 
tìm thấy lí
A slice mảnh mai của không gian bên cạnh tủ lạnh không được lãng phí. Thay vào đó, nó đã được chuyển thành một phòng đựng thức ăn cao, cung cấp truy cập mặt trước mặt sau đến dầu, gia vị và khác nấu kim.
Khai thác chiều cao trong nhà bếp

0 comments: