Kết hợp màu sắc tươi sáng và đậm 170

Sau nhiều năm một thạch cao giấy túi nâu trong phòng ăn của tôi, tôi muốn freshen điều lên cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi sơn lại tường một nước trái cây-màu độ bóng cao và đưa lên bão hòa màu hồng mọng draperies. 
kết hợp màu sắc là có lẽ không mong muốn trong đó nó có thể bật woefully saccharine. Tuy nhiên, các vật cố trần kim loại hiện đại và lớn Mun bàn làm việc mặt đất những gì đang xảy ra xung quanh phòng. Trong ngày, đó là chỉ cần không gian hạnh phúc nhất — và vào ban đêm, nó morphs vào một cái kén sexy màu!
-Amanda Nisbet
Kết hợp màu sắc tươi sáng và đậm

0 comments: