Insider của hướng dẫn cho nhà bếp thông thoáng 238

Mini-Om nhỏ gọn (đó là một mô hình lớn hơn cho việc cài đặt lớn hơn) sử dụng một hệ thống chụp chu vi, đặt hút mạnh hơn trong một thiết kế kiểu dáng đẹp, cấu hình thấp. Kiểu dáng khí động học của nó làm cho nó yên tĩnh hơn và nó tiêu thụ không có nhiều năng lượng hơn so với hệ thống thông gió thông thường. Thủy tinh màu đen hoặc trắng backpainted và sáu màu sắc, trong đó có điện màu xanh, Hiển thị. Từ $2,300; Elica.com
Insider của hướng dẫn cho nhà bếp thông thoángsofa anime

0 comments: