Hình ảnh hoàn hảo Ao vườn 112

Hình ảnh hoàn hảo Ao vườn
các ao có nhiều vật bog như Siberi iris, lùn cattail (Typha minima) và cá măng nhỏ cỏ dại (Pontederia cordata) và floaters, như water hyacinth. Các nhà máy giúp duy trì một sự cân bằng sinh thái cho cá sống trong nó
Hình ảnh hoàn hảo Ao vườn

0 comments: