Hình ảnh của phòng với đèn chùm 131

Nhìn lên
trong Ferruccio Laviani của Milan căn hộ, một đèn chùm thiết kế của riêng mình-một nguyên mẫu của Dolce  Nhà hàng Gabbana, vàng-mất giai đoạn trung tâm trong khu vực sinh sống. Không gian được trang trí với kinh điển của thế kỷ 20 bao gồm một sảnh Eames ghế và một bảng Hyatt của Memphis Milano, sideboard của Laviani cho Emmemobili và đèn cho Kartell.
Hình ảnh của phòng với đèn chùm

0 comments: