Hình ảnh của phòng trên gác mái 41

Trên gác mái văn phòng
trong một Pennsylvania nhà, giữa-thế kỷ 20 bàn và một chiếc ghế Arne Jacobsen trong lĩnh vực văn phòng trên gác mái; kính thiên văn đã được tìm thấy tại một Charleston, Nam Carolina, bán bất động sản, và cổ phiếu hộp được hiển thị trên custom-made bệ.
Hình ảnh của phòng trên gác mái

0 comments: