Hình ảnh của Phòng chơi với quy mô 305

Chơi với quy mô, và pha trộn các đối tượng và các mẫu kích thước khác nhau, có thể giúp làm cho một tuyên bố chuyên trong bất kỳ phòng.
ở đây, một mặt dây giấy đơn giản, rất lớn chi phối phòng trong một ngôi nhà Hamptons được thiết kế bởi Joe D'Urso, Tom Flynn. Mà không ngăn cản kịch tính đại dương xem, vật cố ánh sáng quá khổ xác định không gian xã hội quan trọng của ngôi nhà. Trong khi các mặt dây dường như nhẹ như không khí, một bảng cà phê lớn khổng lồ dưới nó neo phòng.
Hình ảnh của Phòng chơi với quy môsofa chữ l đẹp

0 comments: