Hai nhiệm vụ thiết kế 22

Một bảng cho Four
When không có trong sử dụng, những kiểu dáng đẹp lồng bàn, được thiết kế bởi Josef Albers và phát hành lại bởi Vitra Design Museum, tuck một bên dưới khác vì vậy họ mất hầu như không có chỗ, nhưng vẫn cung cấp dư dật không gian cho đồ uống và đồ ăn nhẹ khi đặt trong suốt các Phòng. Kính tabletops, sơn trên mặt dưới, màu sắc tươi sáng, làm sạch dễ dàng.
Vitra tổ bàn. Tập 4: $1,925; DesignPublic.com
Hai nhiệm vụ thiết kế

0 comments: