CES thông minh công nghệ nhà - Hiển thị điện tử tiêu dùng 356

Kuri Robot
chương trình đã chính thức trở thành một thực tế với Kuri, một robot nhà học kế hoạch sàn nhà của bạn, nhận ra các thành viên gia đình và biết phòng mà thuộc về người. Kuri có thể đánh thức bạn lên cho công việc vào buổi sáng, chụp ảnh và video với đôi mắt máy ảnh của mình, chơi nhạc, cho trẻ em của bạn những câu chuyện trước khi đi ngủ và đáp ứng với lệnh của bạn. 
CES thông minh công nghệ nhà - Hiển thị điện tử tiêu dùngboconcept vn

0 comments: