Catherine Lee Davis Home - ELLE biên tập viên thiết kế nội thất phòng ngủ 349

Nhìn tổng thể là tinh khiết và nhẹ nhàng, do đó, nó luôn luôn làm cho tôi hạnh phúc khi tôi vào phòng ngủ của tôi, ông Davis, hình ở đây với cô con gái. "Một khi tôi nhận được vào giường, tôi cảm thấy hoàn toàn pampered. Cho một giấc ngủ-tước người mẹ của hai, những tấm chỉ beckon tôi ở lại giường cho giờ. Thật không may, tôi nghĩ rằng trẻ em của tôi cảm thấy giống như cách kể từ khi họ dường như luôn kết thúc trong giường với tôi!" 
Dylan ném gối, Evette bud bình và Devereau khung trong Ngà (nhìn thấy ở bên cuối), tất cả bởi Ralph Lauren Trang chủ.
Catherine Lee Davis Home - ELLE biên tập viên thiết kế nội thất phòng ngủsofa da giá rẻ

0 comments: