Bảng phong cách Mẹo - Ryan Korban Design 213

Hãy xem xét quan điểm của phòng
ví dụ, góc này, trong phòng ăn, nơi bạn đang thường ngồi, gọi là cho một cái gì đó cao như một bệ đứng đầu với một sự sắp xếp với chiều cao. Nơi như trên bàn cà phê, tôi đã sắp xếp nhỏ hơn bởi vì bạn sẽ luôn luôn nhìn xuống trên nó. Nó là một nghiên cứu về tỷ lệ và quan điểm.
Bảng phong cách Mẹo - Ryan Korban Designmẫu sofa gỗ

0 comments: