7 thiết kế lựa chọn, bạn không nhận ra nhấn mạnh bạn ra ngoài 385

Pha trộn nhiều bản in thành một cố kết thiết kế là rất nhiều khó khăn hơn vì nó có vẻ, và khi thực hiện không đúng, có thể làm cho nó không thể để thư giãn. Nếu bạn cảm thấy rút ra để in, hãy chắc chắn rằng bạn giữ 60-30-10 quy tắc trong tâm trí, có nghĩa là in ấn chi phối của bạn có thể mất tới 60% các không gian, trong khi một phụ in nên chỉ mất 30% và cuối cùng, giọng in nên chỉ chiếm 10% của không gian.
7 thiết kế lựa chọn, bạn không nhận ra nhấn mạnh bạn ra ngoàiban ghe sofa dep

0 comments: