6 sơn màu bạn chỉ nghĩ rằng bạn ghét 217

Red
"Đỏ luôn luôn nhắc nhở tôi về một chiếc váy tuyệt đẹp của Valentino," Fairley nói. "Nó là vô tận và truyền thống." Nhưng nó đã không chính xác ở đỉnh cao của nội thất xu hướng gần đây, cô cho biết thêm. Đừng sợ. "Màu đỏ là màu chủ đạo, hoặc thậm chí một giọng, là cả hai ý tưởng tuyệt vời. Tôi thích một nghiên cứu màu đỏ, a la Albert Hadley — bức tường, tủ, cắt, toàn shebang! " Nó cũng là tuyệt vời trong phòng ăn. Có lẽ không phải phổ biến các bức tường màu sắc của những năm 1990, nhưng chắc chắn đối với Trung Quốc. (Nghĩ rằng, Hermes' Balcon du Guadalquivir. Hoặc tại rất ít nhất, trong hình thức một Cabernet tuyệt vời. Cheers!) 
6 sơn màu bạn chỉ nghĩ rằng bạn ghétmẫu sofa góc

0 comments: