6 rơi xu hướng thời trang để mang về nhà 184

Deconstructed Classics
tên ở lại như vậy — blazer, Áo sweatshirt- nhưng đó là về nó. Thiết kế pha trộn fabrications, cắt giảm, khâu và loại bỏ toàn bộ tay áo để lắc thứ lên (tham khảo Burberry, Ports 1961 và DVF). Kết quả là bắt gặp và hơi jarring sartorial não, như dressers phong cách làm việc để giải mã một phương ngữ mới. 
Pre-fall 2017 nhìn 2 2/20 của Thom Browne; $3,920
duyệt qua bộ sưu tập
Novoli bên ghế bằng Stilnovo Hoa Kỳ; $303
mua bây giờ
6 rơi xu hướng thời trang để mang về nhà

0 comments: