25 tuyệt vời nhà bếp Retro 133

Sáng tủ và bổ sung những bức tường
tìm đến các bánh xe màu sắc khi xác định một cách thích hợp để kết hợp màu sắc đậm, retro-cảm hứng. Các ngọc và cam cả pop trong bếp này petite, cho ảo giác về một không gian lớn hơn. Thêm vào đó, với một công việc đơn giản Sơn, bạn có thể dễ dàng chuyển lên nhìn.
25 tuyệt vời nhà bếp Retro

0 comments: