25 quốc gia pháp phòng ý tưởng 183

Pháp-California Hybrid
trong phòng trong một trại hè đã được chuyển đổi tại miền Bắc California, George Sher khóa sofa được bọc trong một khăn trải Raoul dệt, Đế quốc ottoman, được bảo hiểm trong một vải to sợi de Le Cuona, là bởi Howe , ghế bành từ Dean Antiques, phân được tìm thấy chợ trời Paris, và băng ghế đồ cổ là từ Ruby củ cải.
tác phẩm của Sam McEwen và Hugo Guinness, trong số những người khác, treo bên trên lò sưởi, các bức tường được sơn trong Emery  Của CIE C'est Un Garçon, sắc thái mía từ Joss Graham, và rug là bởi Beauvais thảm.
25 quốc gia pháp phòng ý tưởng

0 comments: