25 phòng ăn hiện đại trang trí ý tưởng 216

Ghế phòng ăn bao gồm hai bản gốc bởi Maison Leleu, cách Maison Gerard, tái tạo, tất cả được bảo hiểm trong một nubuck từ Cortina da; bảng nhựa-top là một tùy chỉnh thiết kế, bức tranh là bởi Christian Marclay và mặt dây chuyền ý năm thành lập một đơn ánh sáng vật cố.
tour du lịch với phần còn lại của nhà đây.
25 phòng ăn hiện đại trang trí ý tưởngghế sofa có ngăn kéo

0 comments: