25 giữa thế kỷ hiện đại sống phòng 164

Thoải mái giữa thế kỷ hiện đại
trong khu vực sinh sống của nhà sưu tập nghệ thuật Benoist Drut trong phần ở trên New York, một bức ảnh bởi Nadav Kander treo trên một ngu gục Mỹ thập niên 1940, ghế ở bên trái là Ayala Serfaty và bàn cocktail là bởi Karl Springer. 
A vào khoảng năm 1934 mạ bàn bởi Jules Leleu giữ chân nến bằng Hervé Van der Straeten và một đèn của Achille Salvagni, đơn vị kệ là bởi Guy Roisse, người Ba Lan được thiết kế cho nuôi trồng trai và rug là Ma-Rốc.
 
25 giữa thế kỷ hiện đại sống phòng

0 comments: