25 các ý tưởng thiết kế nội thất nhà bếp mộc mạc 98

Một New York Carriage House
biên tập tạp chí Vogue cũ, Virginia Tupker, giúp bạn thiết kế lại một trang trại 1870's ở Bedford, New York cho cuộc sống hiện đại ngày nay. Đảo bếp được làm bằng một phiến đá hoa vintage trên thép một cơ sở, bếp là bởi BlueStar, và kệ gỗ khai hoang được tìm thấy trên các trang trại; Đèn mặt dây từ Rewire, và sàn bê tông.
25 các ý tưởng thiết kế nội thất nhà bếp mộc mạc

0 comments: