20 phòng ăn ánh sáng đồ đạc 97

Không đồng đều thắp sáng
trong phòng trong một ngôi nhà cuối tuần được thiết kế bởi Delphine Krakoff ở Katonah, New York, tùy chỉnh nhấp nhô vật cố định ánh sáng trần là bằng máy, tạo ra một thú vị kiến trúc nguyên tố.
20 phòng ăn ánh sáng đồ đạc

0 comments: