20 + nhà tốt nhất thiết kế nội thất xu hướng 2016 115

Năm ngoái đã về tất cả mọi thứ bằng kim loại. Năm nay, đại lý Etsy sử dụng chính xác đối diện với kết cấu của hàng hóa, bao gồm cả oxy hóa kim loại, matte men và đá phấn-hoàn thành sơn — chẳng hạn như với này vật cố định ánh sáng snazzy ($90, Etsy). Thậm chí matte sơn trên tường đã xuất hiện như là một xu hướng đáng chú ý năm nay. Những tin tức tốt nhất? Kết thúc matte và sơn nhìn tuyệt vời bên cạnh kim loại đối tượng, vì vậy bạn vẫn có thể treo để tất cả vàng luxe và đồng khoản mục bạn đã chọn lên năm ngoái.
20 + nhà tốt nhất thiết kế nội thất xu hướng 2016

0 comments: