20 hải lý nhà trí ý tưởng 84

Ralph Lauren phong cách trong nước Mill, Niu-oóc
Tất cả mọi thứ là shipshape trong phòng ngủ của nhà máy nước này, New York, nhà Polo Ralph Lauren Michael Morelli thiết kế cho một người bạn. Gật đầu với thế giới hải lý bao gồm một mô hình chiếc thuyền, một đôi mái chèo và summery sọc.
20 hải lý nhà trí ý tưởng

0 comments: