20 bãi biển tuyệt đẹp ý tưởng thiết kế nội thất nhà 182

Laid-Back Coastal Bar
Trang chủ trong một California, phân bởi Julian Chichester dòng thanh cổ điển, đã được mua tại địa phương tại các cửa hàng Florence Tyler, các phụ kiện chậu rửa được bởi Lefroy Brooks, và chủ tịch mía, tìm thấy tại Santa Monica chợ trời, có đệm của Josef Frank lanh bằng TN Svensket; Bàn cờ sàn là sơn Farrow  Bóng Off-màu đen.
20 bãi biển tuyệt đẹp ý tưởng thiết kế nội thất nhà

0 comments: