20 đánh phòng thiết kế ý tưởng 62

Trong lịch sử thế kỷ 19 London nhà của Milan dựa trên thiết kế duo, Roberto Peregalli và Laura Sartori, một phòng ngủ đánh đầu giường, váy ngủ, coverlet và tường bao là tất cả khoáng Braquenié cùng. Gối được bao phủ với thế kỷ 19 Fès broderie, thế kỷ 19 Tủ bàn Italia, và thảm sọc là English.
20 đánh phòng thiết kế ý tưởng

0 comments: