10 xu hướng trang chủ đang lỗi thời 132

Mịn màng và kiểu dáng đẹp phòng
trong năm 2017, nhà thiết kế sẽ là tất cả về kết cấu. Rằng có thể có nghĩa là Cập Nhật định nghĩa "hiện đại" mà thường dùng để chỉ phòng được mịn, kiểu dáng đẹp và — vì thiếu một từ tốt hơn-căn hộ ở lần. Các thiết kế hiện đại trong năm 2017 sẽ kết hợp các mũi khâu chunky, Sue, nếp gấp và kết cấu, ấm các mục khác giúp bạn kết nối với các phòng trên một mức độ cảm xúc, nói Carpenter.
10 xu hướng trang chủ đang lỗi thời

0 comments: