10 mẫu thiết kế nhà ở tốt nhất của năm 2017 122

Lofts tại Đại học Washington tại St. Louis (đặc sản nhà)
địa điểm: St. Louis, Missouri
thể loại này nhận ra các thiết kế xuất sắc trong phòng đơn cư residences (sro), độc lập cuộc sống cho các vô hiệu hoá, chương trình phục hồi chức năng khu dân cư, bạo hành trong mái ấm và nhà ở đặc biệt khác. Các lofts bao gồm hơn 280.000 feet vuông, và được xây dựng để giữ cho học sinh tiến gần hơn đến khuôn viên trường.
10 mẫu thiết kế nhà ở tốt nhất của năm 2017

0 comments: